Solé Diesel

1. Lätt och kompakt

De nya Sole diesel marinmotorerna är otroligt lätta och har små dimensioner. Detta har åstadkommits genom att använda kompakta konstruktionslösningar och genom att utnyttja nya metoder att använda aluminium och gjutjärn.

2. Tyst gång och låg vibrationsnivå

Genom att minimera de rörliga delarnas massa och genom att utforma förbränningskammaren på ett nytt sätt blir vibrationsnivån mycket låg, gången tyst och avgaserna renare.

3. Färskvattenkylning

Till kylsystemet hör en termostatstyrd värmeväxlare som håller motorns temperatur jämn och rätt. Den rätta temperaturen garanterar god bränsleekonomi och minskar slitaget avsevärt. Motorn är alltid fylld med en kylvätska som skyddar mot frysning och korrosion. Som extra bonus får man värme till båtvärmaren eller varmvattenberedaren.

4. Elektriska systemet

Den effektiva startmotorn samt glödstift garanterar säkra starter och låg rökutveckling också i kalla förhållanden. Växelströmsgeneratorn har en inbyggd spänningsregulator som håller batterierna fulladdade. Motorn levereras med fullständig elektrisk utrustning. Instrumentpanelen har en varvmätare, en timräknare samt en varningssummer och varningslampor för temperatur, oljetryck och laddning. Med hjälp av dessa kan man bl.a. välja rätt propeller och följa motorns funktion och servicebehov exakt och kontinuerligt.

5. Standardutrustning

Elstart, glödstift, växelströmsgenerator, och elektrisk stoppanordning, instrumentpanel med varvräknare, timräknare, varningslampor och summer. Ledningsmatta 3 m. Utbytbart oljefilter, handpump för oljebyte. Elektrisk bränslepump. Motorupphängning med gummikuddar. Anslutningar för reglagekablar. Vattenkyld avgasrök.

6. Extrautrustning

Vattenintag och sjövattenfilter. Vattenavskiljare för bränslesystemet. Fjärreglage med kablar. Propelleraxel, stävrör och propeller. Avgasslang och ljuddämpare. Uttag för värmare.

OBS! utrustning och konstruktion kan förändras på grund av produktutveckling.